ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 21 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಶನಿವಾರ

ಮೇಷ ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಜಮೀನು ವಿಷಯಗಳು…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 20 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಶುಕ್ರವಾರ .

ಮೇಷ ಇಂದು ನೀವು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಥವಾ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 19 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಗುರುವಾರ .

ಮೇಷ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ,…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 18 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಬುಧವಾರ.

ಮೇಷ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವ ದಿನ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೊಂಚ ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ,…

Read More »

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊರೋನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೊರೋನ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು .…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 17 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮಂಗಳವಾರ.

ಮೇಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 14 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಶನಿವಾರ.

ಮೇಷ ನೀವು ಇಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 13 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಶುಕ್ರವಾರ .

ಮೇಷ ಇಂದು ನೀವು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಅಥವಾ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 11 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಬುಧವಾರ

ಮೇಷ ಇಂದು ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನು…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 10 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮಂಗಳವಾರ

ಮೇಷ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ…

Read More »