ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮೇಷ ಮಾತೇ ಮುತ್ತು ಮಾತೇ ಶತ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಗುರುವಾರ

ಮೇಷ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಬುಧವಾರ

ಮೇಷ ಹಣಕಾಸಿನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಮಂಗಳವಾರ

ಮೇಷ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಆದರಗಳಿಂದ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 09 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಸೋಮವಾರ

ಮೇಷ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತರವಲ್ಲ. ಸಮಯ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಭಾನುವಾರ

ಮೇಷ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾದರೆ ಕಷ್ಟವೇ ಎದುರಾಗುವುದು.…

Read More »

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 07 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಶನಿವಾರ

ಮೇಷ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯದ…

Read More »

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 06 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಶುಕ್ರವಾರ

ಮೇಷ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.…

Read More »

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 05 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಗುರುವಾರ

ಮೇಷ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವ ಆದರಗಳಿಂದ…

Read More »

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 04 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಬುಧವಾರ

ಮೇಷ ಹಣಕಾಸಿನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಟಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಕಾರ…

Read More »