ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದವಿಡಿಯೋಗಳು

ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ‘ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್’

1st match ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ????…..ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ – Esala cup namde, ಕಪ್ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ????????????????????????

Tags