ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದವಿಡಿಯೋಗಳು

‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೀಟರ್ ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಚಿತ್ರತಂಡ ದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ

ಸೂಪರ್ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾದ ‘ಮಿಸ್ಟರ್ .ಚೀಟರ್ ರಾಮಾಚಾರಿ’  ಇದೇ ತಿಂಗಳು 22 ನೇ ತಾರೀಖು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

Tags