apeksha puruhith

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು ಅಪೇಕ್ಷಾ

‘ಕಾಫಿತೋಟ’ ‘ಕಿನಾರೆ’ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇದೀಗ “ಸಾಗುತ ದೂರಾ ದೂರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 09: ‘ಕಾಫಿತೋಟ’, ‘ಕಿನಾರೆ’ ಚಿತ್ರಗಳ…