Bangalurean Boy

ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ರಾಜಧಾನಿಯ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮಿ.ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ-2018ರ  ರನ್ನರ್ ಅಪ್!

ರಾಜಧಾನಿಯ 17 ವರ್ಷದ ಪಿ.ಯು. ಬಾಲಕ ಮಿ.ಟೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ-2018ರ  ರನ್ನರ್ ಅಪ್! ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ-12: ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ…