basi leaf use full

ಆರೋಗ್ಯ

ತುಳಸಿ..!? ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಕೂದಲಿಗೆ ತುಳಸಿ..?!

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ತಲೆಹೊಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನೀವು…