happy life

ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ… ರೆಡ್ ವೈನ್, ಪಾಲಾಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ…

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ… ರೆಡ್ ವೈನ್, ಪಾಲಾಕ್, ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ… ಸುಖಕರ ದಾಂಪತ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಿತ್ಯ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಾಕ್,…