kalungura

ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ವಿವಾಹಿತೆಯ ಕಾಲಿನಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲುಂಗುರ ಚಂದ..

ಆಕೆ ವಿವಾಹಿತೆಯಾದರೆ ಅಂದದ ಕಾಲಿಗೊಂದು ಕಾಲುಂಗುರ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೊಂದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಇದುವೇ ಹೆಣ‍್ಣಿಗೆ ಭೂಷಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಿಜಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾರಿ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ…