mr cheater ramaachari

ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೀಟರ್ ರಾಮಾಚಾರಿ” ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೀಟರ್ ರಾಮಾಚಾರಿ” ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

ಮನರಂಜಿಸುವ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’

2016 ನವ್ಹಂಬರ್ 8 , ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ದಿನ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೂರಾರು ಜನರು…