ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD ENGLISH MOVIE

ಸುದ್ದಿಗಳು

‘ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಾಲಿವುಡ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಡ್ಯಾನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನೀ

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಟಂಟ್ ಡಬಲ್, ಕ್ಲಿಫ್ ಬೂತ್ (ಬ್ರಾಡ್ ಪಿಟ್) ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರಾದರೂ,…