potato recipes

ಆಹಾರ

ರುಚಿಕರವಾದ ಆಲೂ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸಿದರೂ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೋಂಡಾ ಮಾಡಿದರೆ…ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ.…

Read More »
ಆರೋಗ್ಯ

ದಿಢೀರ್ ಮಾಡಿ ಬಟಾಟೆ ಮೊಸರು ಗೊಜ್ಜು

ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಟಾಟೆ ಮೊಸರು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ…

Read More »