romance images

18+

ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡುಮಗು, ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ!?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.10: ಪುರುಷನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಊಟ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಟ್ಟೆ ನೀಡಬೇಕು. ತನ್ನ…