saagutha doora doora

  • ಸುದ್ದಿಗಳು

    ಸಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು ಅಪೇಕ್ಷಾ

    ‘ಕಾಫಿತೋಟ’ ‘ಕಿನಾರೆ’ ಚಿತ್ರಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇದೀಗ “ಸಾಗುತ ದೂರಾ ದೂರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 09: ‘ಕಾಫಿತೋಟ’, ‘ಕಿನಾರೆ’ ಚಿತ್ರಗಳ…

    Read More »