sperms imges

18+

‘ವೀರ್ಯಾಣು’ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.09: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಲೋಪ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂತಾನಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.…