the nun 2018

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ‘ದಿ ನನ್’

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,26: ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ನನ್’ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಈಗ 191.7 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್…
ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ ‘ದಿ ನನ್’

ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಭಯಾನಕ ‘ಕಾಂಜರಿಂಗ್’ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ  ಐದನೇ ಕಂತಿನ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ನನ್’  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 12.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆದಾಯವನ್ನು…