vallabhsuri

ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ

ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್…

ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಡಾಕ್ಟರಾದ ವಲ್ಲಭ್ ಸೂರಿ, ತಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದ…