varabhavishya

ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ

ಬಾಲ್ಕನಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ-6

16/09/2018 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 22/09/2018 ಶನಿವಾರದ ವರೆಗೆ ಮೇಷ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಅಜೀರ್ಣವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ನಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯ…
ಸುದ್ದಿಗಳು

ಬಾಲ್ಕನಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ-2

                           19-08-2018 ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 25-08-2018 ಶನಿವಾರದ ತನಕ ಮೇಷ…