weekly jyothisha

ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ

ಬಾಲ್ಕನಿ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ – 4

 02-09-2018 ರ ಭಾನುವಾರ ದಿಂದ 08-09-2018 ಶನಿವಾರದ ತನಕ   ಮೇಷ – ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲೇಶವು ಧನವ್ಯಯವು, ವಸ್ತುಗಳ ಹಾನಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಾದೆ ಇರುವುದಾದರೂ ಹೊಸ…